Våra tjänster

Bolagshandlingar och Formalia

Stor erfarenhet

Vi på Verbena är vana att arbeta med olika typer av företag, allt från små företag till börsbolag och erbjuder skräddarsydda lösningar som passar just er.

Vi erbjuder

Vi erbjuder allt från hjälp med det dagliga arbetet, från enklare uppgifter som löpande redovisning, rapportering och bokslut till att ansvara för hela ekonomienheten på företag som behöver expertkompetens.

Vi är specialiserade på problemlösning och tar även emot företag som önskar hjälp under en begränsad period med exempelvis utredningar och rättning i bokföringen.

Bolagshandlingar och Formalia

Vi har lång erfarenhet av företagande, alltifrån att starta, driva och likvidera företag och kan hjälpa till att bolagshandlingar mm upprättas på ett korrekt sätt och bli gjort i tid.

Vi kan hjälpa till att på ett korrekt sätt upprätta:

  • Bolagsformalia
  • Årsredovisning
  • Årsstämma, protokoll
  • Bolagsstämma, protokoll
  • Bolagsordning
  • Styrelseprotokoll
  • Handlingar till bolagsverket
  • Kontrollbalansräkning
  • Emissioner

Bolagshandlingar och formalia

Vi har lång erfarenhet av företagande, alltifrån att starta, driva och likvidera företag och kan hjälpa till att bolagshandlingar mm upprättas på ett korrekt sätt och bli gjort i tid.

Vi välkomnar gamla och nya kunder

If you want to know more about us – do not hesitate to call or write us an e-mail!